Priyutovsky Branch

Address15 Komsomolskaya St., settl. Priyutovo, Belebeyevsky District, 452018Tel.: +7 (34786) 3-87-94
Fax: +7 (34786) 7-22-03